הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשלימי שם העצם
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

כל החלקים במשפט המתקשרים לשם העצם, הם משלימי שם העצם, ותפקידם התחבירי הוא לוואי.

דוגמות:

רוח חזקה מן המזרח הפילה את שני עצי השקמה הגדולים שלהם.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משלימי שם העצם
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית