הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשלימי הפועל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

כל החלקים במשפט המתקשרים לפועל הם משלימי הפועל. משלימי הפועל נחלקים למושאים ולתיאורים.

דוגמות:

לקראת הבחירות השקיעו הפוליטיקאים מאמצים רבים כדי להיבחר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משלימי הפועל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית