הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמִשְׁלָב לשוני
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

רמת הלשון (לשון גבוהה, בינונית או נמוכה) של הטקסט.

רמת הלשון, הנקבעת על-ידי הנסיבות החברתיות והתקשורתיות.

דוגמה: במאמר מדעי, בהרצאה, במכתב רשמי המשלב הלשוני יהיה בדרך כלל גבוה. בשיחה יומיומית בין חברים המשלב הלשוני יהיה בדרך כלל בינוני או נמוך.

דוגמות למשלב גבוה:

החמה הפיצה אור; הרינו להודיעכם.

דוגמות למשלב בינוני:

השמש זורחת; אנו מודיעים לכם.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: מִשְׁלָב לשוני
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית