הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשחקי לשון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

לשון נופל על לשון (מילים שיש בהן עיצורים דומים), חריזה, דו-משמעות. צלילים דומים שובים את האוזן ומושכים את לב הנמענים, לכן בפרסומות ובסיסמות מרבים להשתמש במשחקי לשון.

דוגמה: "חבילת הנופש" הפכה ל"חבילת מפח הנפש."

המילים נופש/נפש דומות מאוד בצליל, ויוצרות משחק מילים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: משחקי לשון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית