הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים
אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


תקציר
חוף הים התיכון הוא אחת המתנות שהעניק הטבע למדינת ישראל. כיום מאיימים הבנייה והפיתוח על "בליעת" חופי הים של ישראל.המאבק על החופים
מחברים: -; אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


מרינות, נמלים, בניה פרטית ומתקני תשתית, תעשיה וצבא, יוצרים איום מתגבר על חופי הים של ישראל. לתושבי המדינה נותרו פחות משני ס"מ של חוף ים לאדם. עמותת אדם טבע ודין מנהלת שורת מאבקים להגנה על החופים. כיום נאבקת העמותה להעביר את החוק להגנת חופי הים התיכון.

 

רקע


חוף הים התיכון הוא אחת המתנות יקרות הערך ביותר שהעניק הטבע למדינת ישראל. 188 ק"מ של חוף, מעזה עד ראש הנקרה, הכוללים: חופי רחצה טבעיים ומוסדרים, שמורות חוף, שמורות ימיות, רכסי כורכר, דיונות חול, אתרים ארכיאולוגיים, אתרים היסטוריים ועוד. בזכות קירבתנו לדלתה של הנילוס יש לנו שפע של חופים חוליים, נכס שמדינות עם חוף ארוך פי כמה, כמו יוון ותורכיה, יכולות רק לחלום עליו. ערים היסטוריות, כמו קיסריה, יפו ועכו, שוכנות לחוף הים. בשני מקומות, ראש הנקרה וראש הכרמל, מגיע ההר עד הים, ויוצר נוף ייחודי במים ומחוץ להם. אך כל זה מאוים היום יותר מאי פעם. כבר עתה, 55 ק"מ של חוף מתוך אותם 188 ק"מ בסך הכל, כאילו אינם קיימים כלל, בהיותם תפוסים ע"י צה"ל, מתקני תעשיה ותשתית, תחנות כוח ונמלים. קטעי חוף נרחבים נוספים סגורים מפני הציבור מסיבות שונות, וביניהן בשל בניה פרטית. חישוב פשוט מראה, שלכל אחד מאתנו, תושבי הארץ הזו, נשארו פחות משני ס"מ של חוף להנאתו.


 

לחצי פיתוח אדירים ו"בליעת" חופים


ערכם של חופי הים לציבור אינו צריך הסבר. השלווה שמשרים נופיו הפתוחים עדיין, בארץ בה הפיתוח והצפיפות רק גוברים כל העת, יחד עם אפשרויות הקיט והנופש שהוא מאפשר, מבהירים זאת יותר מכל הסבר מלומד.

אך, מצד שני, יש גורמים רבים החפצים לעשות שימוש בחוף הים, וביניהם: צה"ל, חברת החשמל, רשות הנמלים, יזמים וקבלנים פרטיים. לחלק מאלו יש הצדקה. מתקנים להתפלת מים, למשל, שבעתיד לא יהיה מנוס מהקמתם, צריכים להיות ליד הים. אך למרבית לחצי הפיתוח האחרים המכוונים לרצועת החוף אין כל הצדקה עניינית.
לשם הגנה על חופי הים קיימת תוכנית המתאר הארצית מס' 13, שאושרה עוד בשנת 1983 . תכליתה של התכנית, לאזן בין הצורך לשמור על החוף ומשאביו לבין לחצי הפיתוח הרבים. בתכנית שורה של כללים שמטרתם להגן על החוף והים, כמו הכלל בדבר שמירה על 100 מטר ללא בניה בקדמת החוף. אבל, למרות קיומה של התכנית אושרו בשנים האחרונות תכניות פיתוח שפגעו קשות בחופים, כמו מרינות למיניהן בהן אושרה בניה פרטית לעשירים. כאן נכנסת לתמונה עמותת "אדם טבע ודין".


 

עמותת אדם טבע ודין במאבק למניעת הרס החופים


שימור החופים הוא אחד הנושאים העיקריים בהם עוסקת עמותת אדם טבע ודין. העמותה פועלת ללא הרף למנוע את הרס החופים, ויוצאת נגד בניה בלתי חוקית ותכניות פיתוח ובינוי המאיימות לחסל את מעט החוף שעוד נותר. הצלחנו לעצור תכניות בינוי בסמוך למרינת הרצליה. מנענו את הפקדת תכנית המרינה בשפך הירקון. הבאנו לעצירה, זמנית לפחות, של הליכי הפקדת תוכנית המרינה בחיפה, המתוכננת לקום בדיוק במקום בו הכרמל פוגש בים. אנו מנהלים מאבק מתמשך מול שני פרויקטים, סי אנד סן בת"א וסול מרין בנהריה, בהן חדרה הבניה אל תחום רצועת החוף האסורה בבניה. בית המשפט בחיפה, בפסיקה תקדימית בעניין חוף הכרמל, קיבל את עמדתנו בדבר ייעודו הציבורי של חוף הים ואסר מכירת דירות לשימוש פרטי. אנו פועלים להגנה על דיונות החול ומצוק הכורכר, ועוד היד נטויה.
בישראל, בה עומד חוף מועט יחסית לרשות כלל הציבור, אין אף חוק המסדיר את השימוש בחוף ומגן עליו. לעומת זאת, במדינות רבות בעולם קיימת חקיקה מוסדרת שמטרתה להגן על החוף ולשמרו. עמותת אדם טבע ודין סבורה, כי כך צריך להיות גם אצלנו.


 

החוק להגנת חופי הים התיכון– הדרך לשמירת חוף הים לטובת הציבור כולו


במסגרת המאבק המתמשך על החופים הכינה עמותת "אדם טבע ודין" הצעה לחוק שיבטיח את ההגנה על חוף הים התיכון, ושמבוסס על העיקרון המנחה את העמותה - החוף מיועד לתועלת הציבור כולו ולשימושו, וכל פיתוח בשטח החוף, צריך להיות לטובת כלל הציבור ולא רק לטובת חלקים ממנו.
נכון להיום, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית בכנסת ברוב גדול. אך בהמשך עוכב קידומה בשל לחצים עזים שהפעילו גורמים אינטרסנטים, כמו קבלנים וראשי ערים. העברת החוק לא תהיה סיפור פשוט, ונדרש לחץ ציבורי מסיבי בעניין זה.
למה צריך חוק חופים? קודם כל, הדבר יהווה הכרה בכך שמדובר במשאב ייחודי ויקר, אשר ראוי שיקבל מעמד מיוחד על פי חוק. החוף הוא אחד מאותם ערכים בעלי תכונות מיוחדות שההגנה עליו מצדיקה עיגון חקיקתי. עובדת היותו של החוף משאב מתכלה ומבוקש, יוצרת לחצים אדירים מצד גורמים אינטרסנטיים. לחצים אלה מחייבים הסדר מיוחד ומפורש באמצעות נבחרי העם.
מדוע תוכנית המתאר לחופים אינה מספיקה? תוכנית המתאר הארצית לחופים מוגבלת בכוחה, ומצומצמת מבחינת הכלים העומדים לרשותה (בהיותה לא יותר מתוכנית מתאר מכוח חוק התכנון והבניה). תוכנית המתאר לחופים חסרה כלים ומנגנונים שרק חוק יכול להקים ולספק. לכן, חקיקה של חוק חופים שיכלול את העקרונות המובאים בהמשך, תהווה השלמה ראויה לתוכנית, וביחד הם ייצרו את ההסדר הנכון והיעיל ביותר.
חוק החופים - העקרונות החשובים
 יש להגדיר את רצועת החוף, כרצועה הכוללת חלק יבשתי וחלק ימי משני צדי קו המגע בין הים והיבשה ואין להסתפק בחלק היבשתי בלבד (שתוכנית המתאר לחופים חלה רק עליו) .
 נדרשת הגדרה ברורה של הפיתוח המותר בחוף, על פי המרחק מקו המים (100, 200 מ'), וכן ובהתייחס לערכי החוף השונים ולהיבטים הטופוגרפיים של כל מקטע חוף. העיקרון צריך להיות שככל שהחוף רגיש יותר, כן הוא יהיה מוגן יותר.
 התייחסות לחוף כאל נכס ציבורי - הכישלון המוכח בשמירה על עיקרון זה בשנים האחרונות מחייב ליישמו באמצעות הוראות חד משמעיות, כמו: קיום שימושים ציבוריים בלבד, הבטחת הנגישות לחופים, אישור בניה הכרחית בלבד, והקפדה על כך ששימושי תיירות, פנאי ונופש לא יהפכו לשימוש פרטי.
 עיגון עיקרון שיתוף הציבור בנושאים הקשורים לחוף. עקרון חשוב זה ישמר באמצעות שיתוף הציבור כבר בהליכי התכנון, דבר שאינו קיים כיום. בנוסף, יש להקנות גם לציבור כוח אכיפה במסגרת החוק, כמו הזכות לפתוח בהליכים נגד מפירי החוק.
 יש לקבוע כי יוקם מאגר מידע מעודכן של נתונים ומחקרים בנוגע לחופי המדינה בכללותם, וכן כי ייאסף מידע רחב יותר אודות כל קטע חוף (באמצעות תסקיר), טרם קיומם של דיונים בתוכניות הנוגעות לו.
 יש להוסיף אמצעים למניעת פגיעה, נזק וזיהום החופים, כמו איסור הזרמת שפכים והטלת פסולת, ולהגדיר באופן פרטני וברור מהם "ערכי החוף", שבהם תיאסר כל פגיעה.
 יש לחזק את הוועדה למי החופים, כגוף מקצועי עליון האחראי על רצועת החוף הימית והיבשתית גם יחד (כיום אחראית הוועדה רק על תחום המים). ריכוז האמצעים בידי גוף אחד יאפשר תכנון כולל לחופים ושמירת עקרונות החוק.ביבליוגרפיה:
כותר: המאבק על החופים
מחבר: -
שם  הפרוספקט: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה - נייר עמדה
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הוצאה לאור: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הערות לפריט זה: נייר עמדה של אגודת אדם טבע ודין
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית