הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמָשׁוֹב
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

תגובה, הערכה. כאשר קוראים טקסט, או כאשר מאזינים לטקסט דבור, אפשר לתת לו משוב – הערות לחיוב או לשלילה והצעות לשיפור. המשוב מתייחס למרכיבים שונים בטקסט: תוכן, מבנה, לשון, ומטרתו לשכלל ולשפר את הטקסט. המשוב ניתן על ידי מורים או על ידי התלמידים (משוב עמיתים).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מָשׁוֹב
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית