הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמש"ה וכל"ב
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

"אותיות השימוש", 7 אותיות שהן אותיות היחס (בכל"מ), ש' השעבוד, ו' החיבור וה' היידוע. כולן חבורות (צמודות) למילה.

דוגמות:

מעכשיו, כְּשֶראינו, לארץ, והילדים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מש"ה וכל"ב
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית