הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמְקַדְמֵי אִרְגוּן
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

ביטויים בטקסט המודיעים על המבנה שלו.

דוגמות למקדמי ארגון: לדעתי, אני טוען ש..., לדוגמה, הוכחה לכך היא..., בתחילה, בסיכומו של דבר...


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מְקַדְמֵי אִרְגוּן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית