הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמערכת הצורות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

תורות הצורות. ענף מתוך ענפי הלשון העוסק בחקר מבנה המילים, במשמעות הצורנים המרכיבים את המילים, ובדרך שבה הצורנים יוצרים את המילים.

ענפי לשון אחרים: תחביר, תורת המשמעים, תורת ההגה, תורת השיח.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מערכת הצורות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית