הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמֶסֶר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הרעיון או הכוונה הנמסרים בטקסט. יש מסר גלוי ומפורש (זה הנאמר במילים מפורשות), ויש מסר סמוי – לא מפורש (זה הנאמר ברמזים, באופן משתמע מהכתוב).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מֶסֶר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית