הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמספר סתמי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

שם המספר כאשר לא מונים שמות עצם אלא סופרים "סתם". המספר הסתמי בא בצורת הנקבה.

דוגמות:

אוטובוס עשרים ואחת

רחוב כלנית שתים עשרה

שלוחה שלוש אפס שתיים


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מספר סתמי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית