הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמספר דקדוקי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

משמעות של יחיד או רבים (לעתים זוגי) המובעת במילה. המספר הדקדוקי מובע על ידי צורן. במילים פרח – פרחים, סליחה - סליחות, המספר הדקדוקי של הרבים מסומן על ידי הצורן סִים, וֹת.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מספר דקדוקי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית