הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמִלְּעֵיל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

טעם בהברה שלפני האחרונה במילה.

במילים הבאות הטעם הוא מלעיל: מִגְבַּעַת, דֶּגֶל, מַשְׂכֹּרֶת, כָּתַבְנוּ.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מִלְּעֵיל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית