הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכתב למערכת
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

מכתב שנשלח למערכת עיתון, ובו תגובה על משהו שקראו או משהו שקרה להם. סוג של מכתב רשמי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מכתב למערכת
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית