הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכתב אישי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבנה והבעה.

סוג של מכתב. מכתב אישי נכתב בדרך-כלל בין אנשים קרובים (בני משפחה, חברים) ולשונו חופשית, פחות רשמית.

דוגמות למכתבים אישיים:

מכתבי אהבה, איגרת מחו"ל לבני משפחה ולחברים, דוא"ל לחברים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מכתב אישי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית