הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכשיר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

משמעות המובעת על ידי משקלי שם העצם. במילים, כמו: מַבְרֵג, מַגְהֵץ, (משקל מַקְטֵל), מַחֲרֵשָׁה, מַסְרֵטָה (משקל מַקְטֵלָה), מובעת משמעות של כלי או מכשיר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מכשיר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית