הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילות יחס
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

קבוצת מילים, כגון: עַל, שֶל, בְּ , אֶל, בִּשְבִיל. מילות היחס הן מילות תפקוד המקשרות בין פעלים לשמות (הבטנו על העצים) ובין שמות לשמות (העצים ברחוב).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מילות יחס
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית