הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילות חיבור (איחוי)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

קבוצת מילים, כגון: וְ , אֲבָל, לכן, לעומת זאת. מילות החיבור הן קבוצת מילים בתוך מילות הקישור, והן מקשרות בין האיברים במשפטים מאוחים.

דוגמה:

שנת הלימודים הסתיימה, לכן בית הספר התרוקן מפעילות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מילות חיבור (איחוי)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית