הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילות הוראה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבנה והבעה.

מילים המציינות את ההוראה בשאלה, בהנחיות למטלת כתיבה וכדומה.

דוגמות: הַשְׁווּ, הַדְגִימוּ, נַמְּקוּ, צַטְּטוּ.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מילות הוראה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית