הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילון חד-לשוני
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

מילון הכתוב בשפה אחת.

דוגמה: מילון עברי-עברי, מילון אנגלי-אנגלי, מילון ערבי-ערבי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: מילון חד-לשוני
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית