הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילה מכלילה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

מילה שהיא הכללה של מילים אחרות. מילה שהמשמעות של מילה אחרת נכללת בה.

דוגמות:

רהיט היא מילה מכלילה ל-ארון, כיסא, שולחן.

כלי כתיבה הוא ביטוי מכליל ל-עט, עיפרון, מחק.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: מילה מכלילה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית