הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמחלה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

משמעות המובעת על ידי משקלי שם העצם.

דוגמות: אַדֶּמֶת, קַצֶּרֶת, בַּצֶּקֶת.

במילים אלה – כולן במשקל קַטֶּלֶת – מובעת משמעות של מחלה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מחלה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית