הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמַחֲוָון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבנה והבעה.

כלי המאפשר להעריך; טבלת מדידה ובה רשימה של קריטריונים, מספרים ודוגמות לתשובות. מחוון עשוי לעזור להעריך טקסט שכתב מישהו או שאמר מישהו.

דוגמות: מחוון לסיכום, מחוון לטיעון, מחוון לדיון.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מַחֲוָון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית