הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמושא עקיף
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

מושא שבראשו עומדת מילת יחס מוצרכת (שאינה "אֶת").

דוגמות:

דיברתי עם המורה.

הרופא הבחין בדלקת.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: מושא עקיף
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית