הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמושא ישיר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

מושא שבראשו עומדת מילת היחס "אֶת" או שניתן להוסיפה.

דוגמות:

קיבלנו את המכתב.

ראינו סרט.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: מושא ישיר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית