הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמוחשי
מחברת: שרה ליפקין


ששיך ל:  אוצר מילים ומילון, מערכת הצורות.

ההיפך ממופשט. שם עצם מוחשי הוא שם של דבר שניתן לקלוט בעזרת החושים. אלה שמות של חפצים, חומרים, מקומות, צמחים, בעלי חיים ובני אדם. דוגמות: סלע, גביע, נוצה, אריה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מוחשי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית