הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשון ציורית
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

לשון המשתמשת בביטויים ציוריים, כמו: דימויים, מטפורות, האנשות. הלשון הציורית מאפיינת טקסט ספרותי (שיר או סיפור) וגם טקסט שכנוע. תפקיד הלשון הציורית הוא לגרום לנמענים לקלוט את המסר טוב יותר בעזרת ה"ציור" (המראה, התמונה), המתאר עניין מסוים בעזרת השוואה הלקוחה מתחום אחר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: לשון ציורית
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית