הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשון כתובה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

לשון הכתב, חלק הלשון המתבטא בקריאה ובכתיבה, בניגוד ללשון הדבורה המתבטאת בדיבור ובהאזנה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: לשון כתובה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית