הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשון דְבוּרָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

לשון הדיבור, חלק הלשון המתבטא בדיבור ובהאזנה, בניגוד ללשון הכתובה המתבטאת בקריאה ובכתיבה. שיחה, נאום, קריינות, דיון בעל פה שייכים ללשון הדבורה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: לשון דְבוּרָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית