הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלֶקְסִיקוֹן
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

רשימת מונחים בנושא מסוים; מילון של מילים ומושגים בתחום מסוים.

דוגמות: לקסיקון למונחי בישול; לקסיקון גיאוגרפי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: לֶקְסִיקוֹן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית