הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלְכִידוּת
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הקֶשר הנושאי בין המשפטים בטקסט. הלכידות נוצרת כאשר רצף המשפטים עוסק בנושא נדון מסוים, כלומר – כאשר המשפטים בטקסט "מלוכדים" סביב אותו נושא. הלכידות והקישוריות הן שתי תכונות הכרחיות לטקסט טוב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: לְכִידוּת
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית