הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכינוי מושא
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

כינויים צמודים לפועל.

דוגמות:

הוציאנו = הוציא אותנו

ראינוהו = ראינו אותו

שמעתיך = שמעתי אותך

כינויים אלה נקראים כינויי מושא, כי הם מתארים על מי נעשתה הפעולה (את מי הוציא, את מי ראינו, את מי שמעתי).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: כינוי מושא
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית