הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכינוי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה, אוצר מילים ומילון, תחביר, מערכת הצורות.

מילה שמחליפה מילת תוכן, כגון: שמות עצם, פעלים, שמות תואר.

בין הכינויים נמנים:

כינויי הגוף הפרודים – אני, אתה, הם, הוא

כינויי הגוף החבורים – ספרך, מזלנו

כינויי רמז – זה, אלה


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: כינוי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית