הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכותרת מִשְׁנֶה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

כותרת הכתובה מתחת לכותרת הראשית. כותרת המשנה, על פי רוב, מרחיבה ומפרטת את הכתוב בכותרת הראשית.

דוגמות לכותרת משנה:

סכנות האינטרנט (כותרת ראשית)

ילדים מוסרים פרטים ברשת (כותרת משנה)


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: כותרת מִשְׁנֶה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית