הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיסוד מארגן
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

קֶשֶׁר לוגי, עמוד השדרה שסביבו מאורגנים חלקי הטקסט. יש יסודות מארגנים שונים, כגון: כלל ופרט, סיבה ותוצאה, השוואה, התפתחות (ציר זמן).

דוגמה: אם פסקה פותחת במשפט מכליל, ולאחריו מובאים פרטים (דוגמות והסברים), היסוד המארגן הוא כלל ופרט.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: יסוד מארגן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית