הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטקסט שכנוע
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

סוגה של טקסטים שמטרתם לשכנע ברעיון מסוים. בטקסט השכנוע יש, בדרך כלל, דעה של המוען/ות (הכותב/ת או הדובר/ת).

בטקסט שכנוע נכללים: מאמר עמדה, טיעון, נאום, דיון, פרסומת, פתגם.

כדי לשכנע משתמשים, בדרך כלל, במבנה הטיעון. מציגים את הטענה, מביאים נימוקים ודוגמות לנכונותה, ומסיימים במסקנות או בהמלצות.

טקסט שכנוע משתמש באמצעים לשוניים לשכנוע, כגון: פנייה לנמען (אתם, ראיתם, תחשבו), שאלות רטוריות, חזרות, משפטים קצרים, שימוש בסלנג, ודו-משמעות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: טקסט שכנוע
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית