הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטקסט מידע
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

טקסט שמטרתו למסור מידע; טקסט המציג עובדות, תופעות ואמיתות שונות. בטקסט מידע, בדרך כלל, אין רגשות או דעות של הכותבים. טקסטים של מידע נמצאים באנציקלופדיות, בספרי לימוד, במילונים, בעלוני מידע, בדיווחים ובידיעות עיתונאיות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: טקסט מידע
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית