הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטקסט לא רציף
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

טקסטים חזותיים, כגון: תרשימים, טבלאות, תצלומים, איורים. טקסטים של מידע (כמו ספרי לימוד) וגם טקסטים מפעילים מלוּוִים לעתים קרובות בטקסטים לא רציפים, שתפקידם להמחיש ו/או להרחיב את המידע על ידי הבאת מידע נוסף באופן שונה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: טקסט לא רציף
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית