הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטיעון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

מבנה לוגי שמשתמשים בו כדי לשכנע, לטעון טענה.

מבנה הטיעון הוא: מציגים טענה, פורשים את הנימוקים ואת הדוגמות, ולבסוף מסיקים מסקנות או ממליצים המלצות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: טיעון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית