הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטוֹן
מחברת: שרה ליפקין


שייל ל: הבעה בעל-פה.

נימת הדיבור. הרגש או התחושה שמשדר מי שמדבר. טון יכול להיות נוקשה, רך, עליז, רגוע, עצבני וכדומה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: טוֹן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית