הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחמש המ"מים
מחברת: שרה ליפקין


שייל ל: הבעה בעל-פה.

בדיווח (חדשותי או אחר) מקובל לפעול לפי חמש שאלות בסיסיות המתחילות באות מ':

מה? - מה קרה?

מי? - מי היה מעורב באירוע?

מתי? - מתי קרה האירוע?

מדוע? - מדוע קרה הדבר, או לשם מה?

מקום- היכן קרה האירוע?


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: חמש המ"מים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית