הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחלקי דיבור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

נקראים גם: חלקי דיבֵּר. אוצר המילים נחלק לקבוצות מילים שהן חלקי הדיבור, כגון: שמות עצם, פעלים, שמות תואר, תוארי פועל, מילות יחס, מילות קישור ועוד. למילים השייכות לאותו חלק דיבור יש מאפיינים משותפים מבחינת משמעות, מבחינת מבנה ומבחינת נטייה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: חלקי דיבור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית