הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחלק ייחוד
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

החלק שאותו מייחדים ומדגישים במשפט הייחוד.

דוגמות:

הרהיט הזה – אין בו כל תועלת.

יום העצמאות – חג זה הוא עממי.

ראו גם: משפט ייחוד.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: חלק ייחוד
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית