הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחזרה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

חזרה על מבנים ועל מילים היא אמצעי רטורי. ניתן למצוא אותה בטקסטים רבים של מאמר שכנוע, של פרסומת או של שירה. לעתים יש צירופים חוזרים, חזרה על תבנית תחבירית שלמה, ואפילו חזרה על משפטים.

דוגמה לחזרה על מילים ועל מבנה בפרסומת:

בדיאטה החדשה – פחות קלוריות, פחות משקל, פחות מאמץ, ואפילו... פחות כסף!


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: חזרה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית