הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתארגון עובדים/איגוד עובדים
מחברת: מיכל ברק


ארגון שעובדים שכירים מקימים כדי להגן על תנאי עבודתם לשפרם. הארגון מייצג את העובדים מול המעסיקים וחותם בשמם על הסכמים קיבוציים. אלו הם הסכמים בין המעסיקים לבין העובדים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ארגון עובדים/איגוד עובדים
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית