הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהדרה חברתית
מחברת: מיכל ברק


תהליך ובו קבוצות מסוימות בחברה נדחקות לשוליים ונמנע מהן להשתתף השתתפות מלאה בחיי החברה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הדרה חברתית
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית