הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזמני הפועל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

את הפעלים אפשר להטות ב-3 זמנים שונים: עבר, הווה , עתיד. זמן הווה נקרא גם "בינוני". דוגמה: למדתי - עבר, לומד- הווה, אלמד- עתיד.

הנטייה בזמנים השונים מאפיינת רק את הפועל.

לפועל יש 2 צורות נוספות הנקראות דרך: הציווי - למד! , ושם הפועל – ללמוד.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: זמני הפועל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית