הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהֶתְאֵם
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

התאמה בתחביר בין חלקים במשפט.

בין הנשוא לבין הנושא יש התאם במין ובמספר.

דוגמה: המנכ"לים הגיעו אתמול. המנכ"לים – זכר, רבים, הגיעו – זכר, רבים.

בין שם לתוארו יש התאם במין, במספר וגם ביידוע.

דוגמה: המנכ"ל החדש / המנכ"לית החדשה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: הֶתְאֵם
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית