הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהרצאה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה

הצגה של טקסט מידע בעל פה לפני קהל. בהרצאה מציגים עניין מסוים (תופעה, אירוע, מושג) ומסבירים אותו בעזרת דוגמות, תרשימים, תצלומים. לעתים מלווים את ההרצאות במצגת. אחת הסוגות של הבעה בעל מפה. בהרצאה מקפידים על הגייה ברורה, לשון תקינה, עמידה טבעית וקשר עין עם המאזינים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: הרצאה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית