הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהֶסְגֵּר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר

חלק משפט שאיננו ממלא תפקיד תחבירי במשפט עצמו, ואיננו קשור לחלקיו האחרים.

דוגמות להסגר:

לא יכולתי לבוא אתמול, לצערי הרב.

לדעתנו, לא נספיק להגיע להצגה ראשונה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: הֶסְגֵּר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית